Anno 1863

Wie zijn wij? Anno 1863 is een all-round vastgoedontwikkelaar van projecten op het gebied van wonen, werken, zorg, onderwijs en gecombineerde functies. Anno 1863 ontwikkelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze en een vernieuwende manier vastgoed op bestaande en nieuwe locaties. De bereidheid is er om op een verantwoorde manier risico’s te dragen.

Gemeenten, woningstichtingen en beleggers vinden in Anno 1863 een transparante ontwikkelaar met een no-nonsense mentaliteit. Revitalisering, herstructurering, herontwikkeling en nieuwe ontwikkeling worden in de handen gelegd van een specialistisch team. Met duidelijke afspraken en een slagvaardige aanpak worden spraakmakende projecten gerealiseerd.

Als vastgoedontwikkelaar bouwt Anno 1863 door middel van een visie mee aan een toekomst. Een nieuwe ambitie wordt uitgewerkt in samenspraak met de eindgebruiker (huurder of koper). Anno 1863 verplaatst zich in de positie en belangen van alle betrokken partijen. Co-creatieve processen en een toekomstbestendig concept dragen bij aan een gezonde ontwikkeling. Anno 1863 voert regie in het gehele ontwikkelproces; van locatieontwikkeling, grondaankoop, vergunning, sloop, bouw, nazorg en beheer. Het resultaat is een compleet opgeleverd pand (turnkey) conform de afgesproken prijs-kwaliteitverhouding.

Anno 1863 streeft naar het optimale klimaat in vastgoedontwikkeling. Anno 1863 is eigentijds!