Ecotoren Hengelo

Werkt u het liefst in een groene omgeving, maar wel centraal? Wilt u rekening houden met de toekomst? Wilt u contact houden met de natuur? Wilt u het ook graag natuurlijk houden? Bent u geïnteresseerd in milieuvriendelijk en toekomstbestendig werken?

Bent u zich er van bewust dat duurzaamheid te maken heeft met de zelfbeschikking en de zelfontplooiing van de mens, voor cultuur en leefomgeving, en voor het natuurlijk kapitaal; dus voor natuurbehoud en zuiverheid van het milieu?

Dan is (net)werken in het concept ‘Ecotoren Hengelo’ iets voor u. Het object is gesitueerd op bedrijventerrein ‘Westermaat’ in het deelgebied ‘Campus’ tussen de Rijksweg A1 en de Europalaan te Hengelo. Ecotoren Hengelo is een toren waarbij wordt gestreefd naar gebruik van zoveel mogelijk duurzame materialen en energiezuinige installaties.

De ambitie ligt er om zoveel mogelijk duurzaamheidstoepassingen te koppelen aan het maatschappelijk verantwoord exploiteren van het geheel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) er ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Wie naar maatschappelijke ontwikkelingen en vastgoedtrends kijkt, ziet dat duurzaamheid de tijd mee heeft. De combinatie van deze ontwikkelingen en trends in de markt vormen de basis van het concept.

Duurzaamheid en innovatie staan bij gemeenten hoog op de agenda, maar wat is nu eigenlijk duurzame ontwikkeling? Duurzame ontwikkeling is ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’, aldus de definitie van de VN-commissie Brundland uit 1987. Ecotoren Hengelo combineert deze speerpunten en kan daarmee bijdragen aan de uitstraling van de stad en haar leefomgeving. Het verbindt de stad met het groen! In deze presentatie willen we het ruimtelijk concept ‘Ecotoren Hengelo’ graag presenteren.

Uiteraard met het doel om het concept te optimaliseren en te realiseren in samenwerking met u als gebruiker en de gemeente Hengelo. Het is een concept dat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en een concrete bijdrage levert aan een duurzame samenleving en de lokale economie.

Ecotoren Hengelo

Jan Tinbergenstraat
Hengelo

info@ecotoren.nl
www.ecotoren.nl