Het Groenzicht Enschede

Wilt u uw huisvesting het liefst situeren in een groene omgeving, maar wel centraal? Dan is werklandschap Het Groenzicht te Enschede iets voor u! Het Groenzicht is een uniek werklandschap voor bedrijven. Het Groenzicht maakt onderdeel uit van Euregio Bedrijvenpark onder de noemer ‘Euregio 3’ en is gesitueerd langs de snelweg A35, rijksweg N18 en ontsloten door de euregioweg. De beschikbare kavels zijn ruim en beschikbaar van 0 - 6500 m2. De sector waar Het Groenzicht geschikt voor is, is (innovatieve) gemengde bedrijvigheid.

Het Groenzicht heeft naast de natuurlijke kernwaarden een duidelijke missie: een duurzame omgeving bieden waar vooruitstrevende ondernemers zich kunnen huisvesten. Het Groenzicht gebied op Bedrijventerrein Euregio te Enschede is een bijzondere locatie. Een case van rust en ruimte, maar met alle verbindingswegen. Een landschappelijke zichtlocatie met een onderscheiding ten aanzien van het totale Euregio Bedrijvenpark. Binnen 2 minuten op de autosnelwegen (A35) en uitstekend ontsloten naar het Duitse achterland.

De ambitie ligt er om centraal zoveel mogelijk duurzaamheidstoepassingen te koppelen aan de afzonderlijke solitaire kavels en het maatschappelijk verantwoord exploiteren van het gehele terrein.

Centraal maatschappelijk verantwoord ondernemen op een bedrijventerrein betekent dat naast het streven naar winst (profit) er ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten van het milieu (planet) en dat er ook is voor menselijke aspecten binnen en buiten de huisvesting van het bedrijf als voor het gehele terrein met verschillende bedrijven (People). Het Groenzicht combineert deze speerpunten en kan daarmee bijdragen aan de uistraling van het totale Euregio bedrijvenpark (Euregio 1 t/m 3), de uitstraling van de stad, haar leefomgeving en economisch klimaat. Het verbindt de stad met het groene huisvesten van ondernemers.

Op deze website willen we het ruimtelijke concept Het Groenzicht Enschede graag presenteren. Uiteraard met het doel om het concept te optimaliseren en te realiseren in samenwerking met u als bewoner of gebruiker en de gemeente. Het is een concept dat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en een concrete bijdrage levert aan een het ontwikkelen en exploiteren van de duurzame omgeving in Enschede.

Het maatschappelijk exploiteren van het terrein zal uiteindleijk bijdragen aan de toekomstbestendigheid en kracht van de lokale economie.

Het Groenzicht Enschede

Euregioweg
Enschede

info@hetgroenzicht.nl
www.hetgroenzicht.nl